30.05.2021
niedziela
Głowno Gold Race
I
11-12.09
sob.-nie.
Wyścig Trzech Lilii Skierniewice`21
II
Regulamin Wyścig Cudu nad Wisłą Wyścig Szkółek Kolarskich

1. CEL WYŚCIGU
- popularyzacja kolarstwa na terenie Miasta i Gminy Radzymin oraz powiatu Wołomińskiego,
- wyłonienie najlepszych zawodników wyścigu kolarskiego w poszczególnych kategoriach wiekowych

2. ORGANIZATOR WYŚCIGU
Akademia Michała Podlaskiego UKS Victoria Radzymin Stowarzyszenie Zielony Szlak

3. WSPÓŁORGANIZATORZY
ROKiS Radzymin i RKS Family Active

4. WSPIERAJĄCY IMPREZĘ
Mazowiecko-Warszawski Związek Kolarski w Warszawie

5. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW
Wyścig zostanie rozegrany w dniu: 05.08.2017r. w Radzyminie w formie wyścigu ze startu wspólnego.
Biuro wyścigu mieścić się będzie Przy ul. Głowackiego 2

Zapisy zawodników odbędą się dnia 05.08.2017r. w godzinach 11.30 – 13.00 w biurze zawodów. Wyścig odbędzie się przy ruchu ograniczonym.Całkowite zabezpieczenie ma tylko grupa zasadnicza – peleton.Zawodnicy odpadający z peletonu mają obowiązek jazdy zgodnie z przepisami ruchu drogowego.
Program zawodów
12.00 – 13.00 zapisy w biurze zawodów
13.20 start kategorii Żakini,Młodziczka,Żak 23 km
14.00 meta kategorii Żakini,Młodziczka, Żak
15.00 dekoracja

6. UCZESTNICTWO
W wyścigu prawo startu mają zawodnicy kategorii: Młodzik, Młodziczka, Żak i Żakini, posiadający aktualne licencje zawodnicze, ważne badania lekarskie, Zawodnicy Szkółek Kolarskich zarejestrowanych przy PZKOL obowiązkowo w kaskach.

7. ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia w dniu zawodów w biurze wyścigu w Radzyminie przy ul. Głowackiego w godzinach 11.30-13.00

8. ZASADY FINANSOWANIA
Organizator pokrywa koszty organizacyjne. Koszty uczestnictwa zawodników i osób towarzyszących pokrywają zainteresowane kluby. Opłaty startowe zgodnie z przepisami PZKOL. Jedynym kosztem jest kaucja za chip startowy 100pln.

9. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA WYŚCIGU
Wyścigi zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami PZKol.

10. NAGRODY
We wszystkich kategoriach przewidziane są medale lub puchary

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Wyścig odbywać się będzie przy przy ruchu częściowo ograniczonym na czas przejazdu kolarzy, zawodnicy muszą być obowiązkowo ubezpieczeni od NW i AC przez macierzyste kluby. Osobą odpowiedzialną za organizację i przebieg wyścigu z ramienia organizatora jest Dariusz Biernacki tel. kom. 603 615 207. W sprawach nie ujętych niniejszym regulaminem decyduje sędzia główny w porozumieniu z organizatorem.

12. NAJBLIŻSZE SZPITALE
Powiatowy Szpital: Wołomin ul. Gdyńska 1/3

13. ŚWIADCZENIA DLA ZAWODNIKÓW
W ramach startu zawodnik otrzymuje:
- przejazd oznakowaną trasą
- numer startowy
- zabezpieczenie medyczne
- bufet regeneracyjny na mecie

2017-07-19 POWRÓT
Partnerzy